Landlordiaid

Mae buddion y cynllun i landlordiaid yn cynnwys:

  • Allweddi Caerffili sy’n cydlynu’r denantiaeth drwy ymgysylltu â landlordiaid
  • Mae’r gwasanaeth ar gael am ddim
  • Llwyth achosion mawr o bobl sy’n barod i symud i mewn i gartrefi
  • Allweddi Caerffili sy’n trefnu pob ymweliad
  • Ymweliadau monitro chwarterol
  • Allweddi Caerffili sy’n gweithredu fel y prif bwynt cyswllt ar gyfer landlordiaid a thenantiaid, gan ddarparu cefnogaeth gyfredol i’r ddau barti

Gweler isod enghreifftiau fideo ar gyfer safon yr eiddo a dderbyniwn:


Cysylltwch â ni >

Cwestiynau cyffredin >


Dolenni defnyddiol

Hefyd, am gymorth a chyngor, gallwch chi e-bostio fforwm Landlordiaid Preifat Caerffili ar chair@caerphillylandlordsforum.co.uk