Newyddion

Sadie O’Connor (Senior Housing Advice Officer), Byron Jones (Homeless Prevention Officer) & Suzanne Cousins (Housing Solutions Manager) prepare to show prospective tenants their new home

Cynllun y Cyngor yn cynnig cartref i bobl sy’n cysgu ar y stryd

1 November, 2019

Mae cynllun a lansiwyd gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili i helpu i atal digartrefedd bellach wedi’i ehangu i roi cartrefu i bobl sy’n cysgu ar y stryd. Mae menter Allweddi Caerffili wedi’i lansio gan y Cyngor i helpu i ddod o hyd i gartrefi cynaliadwy i’r rhai sydd mewn perygl o fod yn ddigartref ac […]

Darllenwch 'Cynllun y Cyngor yn cynnig cartref i bobl sy’n cysgu ar y stryd' >