Tenantiaid

Allweddi Caerffili yw’r ateb rhenti preifat i’r rhai sydd mewn perygl o fod yn ddigartref neu sy’n ddigartref.

Os ydych chi’n ddigartref neu mewn perygl o golli’ch cartref, mae gan y Cyngor ddyletswydd o dan Ddeddf Tai (Cymru) 2014 i edrych yn fanwl ar eich sefyllfa a chael gwybod sut y gallwn ni, o bosibl, eich helpu chi.

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â Thîm Cyngor ar Dai’r Cyngor trwy fynd i: Caerffili – Yn ddigartref neu’n wynebu’r risg o fod yn ddigartref?

Dyma rhai gwefannau eraill lle gallwch chi ddod o hyd i dai addas:

Dolenni defnyddiol: